ការបង្ហាញពីសមត្ថភាព និងរូបរាងរបស់ Sony Xperia XZ Premium & XZs 03-Mar-2017 10:23 am(258 Views)
 

 

ការបង្ហាញពីសមត្ថភាព និងរូបរាងរបស់ Sony Xperia XZ Premium & XZs

 

 

 

 

 

ប្រភព: Youtube

ហាមចំលងយកអត្ថបទ ទៅផ្សព្វផ្សាយ លើវិបសាយដទៃ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត
- ប្រសិនបើលោកអ្នក ចង់បាន អត្ថបទទាំងនេះ សូមទាក់ទង មកលេខ 097 57 90000 / 070 57 9000 ឬតាមរយៈ អ៊ីមែល info@khreport.com
 
 
loading...
អ្នកនឹងចូលចិត្ត
ព័ត៌មានចុងក្រោយ
Adnow
ព័ត៌មានពេញនិយម